Uiteraard moet een elektrische auto worden voorzien van elektriciteit. De elektriciteit moet worden opgewekt door een centrale. Waarom is elektrisch rijden dan nog steeds milieuvriendelijker als rijden op brandstof?

 
 
 

De elektrische auto komt eraan
Goedkoper en schoner rijden is veel dichterbij dan u denkt. Met de elektrische auto kan dat.
Elektrische auto in stroomversnelling
De elektrische auto staat aan de vooravond van een definitieve doorbraak.

Elektrische auto doel van alle grote automerken.

 
"Over tien jaar rijden alle auto's op elektriciteit."


Rotterdam tekent intentieverklaring voor levering elektrische auto’s van BYD
Elektrische auto’s uit China voor wagenpark Rotterdam
27-05-2011
Senior Director van de Chinese autofabrikant BYD, Henry Li en de Rotterdamse wethouder Alexandra van Huffelen (o.m. Duurzaamheid), hebben een intentieverklaring ondertekend over de levering van elektrische auto’s. Rotterdam heeft het voornemen om dit jaar, 5 elektrische voertuigen van BYD in gebruik te nemen in het gemeentelijk wagenpark, als onderdeel van de landelijke proeftuinproject hybride en elektrisch rijden. De ondertekening vond plaats op het stadhuis in het bijzijn van Prins Maurits (voorzitter van het Formule E-team) en de Chinese ambassadeur Zhang Jun.

Landelijke proeftuin elektrisch rijden
Om ervaring met elektrisch vervoer op te doen en kennis uit te wisselen neemt de gemeente samen met onder meer Eneco en Stedin, deel aan de landelijke proeftuin hybride en elektrisch rijden. Het proeftuinproject 75-EV-RO is er op gericht om eind 2011, 75 elektrische voertuigen in Rotterdam te laten rijden. De gemeente geeft naast BYD met de E6, zo veel mogelijk verschillende fabrikanten een kans om hun elektrische voertuigen in de proeftuin in te zetten. Dat maakt het onder meer mogelijk om verschillende merken en typen elektrische voertuigen met elkaar te vergelijken. Bij de proef is TNO betrokken om verschillende aspecten van elektrisch rijden intensief te monitoren. Het gaat daarbij onder meer om gebruikerservaringen, milieuaspecten, veiligheid, kosten, levensduur van de batterij en impact op het elektriciteitsnet.

Duurzame mobiliteit
De gemeente Rotterdam zet vanuit het programma Duurzaam en het Rotterdam Climate Initiative in op duurzame vervoersmiddelen voor halvering van de CO2 uitstoot, het verbeteren van luchtkwaliteit en het verminderen van geluidshinder. Onderdeel daarvan is de inzet van elektrische voertuigen in het gemeentelijk wagenpark. Rotterdam maakt al op diverse plekken gebruik van elektrisch vervoer. Onder meer elektrische veegmachines en vuilniswagens bij Roteb, de E-Busz en Shuttles van RET, Segways bij Stadstoezicht en oplaadpunten voor fietsen en scooters bij een aantal fietsenstallingen.

Rotterdam Climate Initiative
Het Rotterdam Climate Initiative (RCI) richt zich op 50% CO2-reductie en 100% klimaatbestendigheid in 2025. Het RCI is een initiatief van de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam NV, DCMR Milieudienst Rijnmond en Deltalinqs, de koepelorganisatie van de Rotterdamse industrie. Als daadkrachtige en innovatieve wereldhavenstad neemt Rotterdam samen met bewoners, bedrijven en instellingen haar verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst. Door zowel de oorzaken en de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken, de luchtkwaliteit te verbeteren en de geluidoverlast te beperken, werkt Rotterdam voortvarend aan het totale duurzaamheiddossier. Door deze unieke aanpak is Rotterdam een inspirerend voorbeeld voor andere steden. De ambities en resultaten op het gebied van milieu, klimaat, energie en water dragen bij aan een groene, schone, gezonde en economisch sterke stad en maken van Rotterdam de duurzaamste wereldhavenstad.

Stimulans voor de elektrische auto
Nieuwsbericht | 03-07-2009

Nederland moet de internationale proeftuin worden voor elektrisch rijden. Het kabinet trekt hiervoor 65 miljoen euro uit. Om de marktintroductie van elektrische auto's te versnellen, heeft het kabinet een plan opgesteld.

De prijs van elektrische auto's moet al in 2010 veel concurrerender zijn. Ook moeten dan de eerste stappen zijn gezet voor een standaard laadsysteem voor elektrische auto's.

Volgens het kabinet is Nederland bij uitstek geschikt voor elektrisch rijden door de korte afstanden, de vlakke wegen en de goede stroomvoorziening. Ook zijn veel vooraanstaande toeleveranciers van elektrische auto's Nederlandse bedrijven.

Deze uitgangspositie wil het kabinet benutten.

Enkele maatregelen uit het plan van aanpak zijn:

Bedrijven die elektrische auto's kopen, krijgen gemiddeld 8.000 euro steun.
Investeringen in laadpunten krijgen fiscaal voordeel.
Elektrische auto's worden vrijgesteld van BPM en wegenbelasting.
De overheid gaat waar mogelijk in de eigen wagenparken elektrische auto's opnemen.
Een 'formule E-team' gaat op zoek naar uitdagingen, kansen en dilemma's op het gebied elektrisch rijden. In dit team zitten mensen uit de kennisindustrie, de markt en maatschappelijke organisaties.
Bron: www.regering.nl

Chinezen kunnen nu al elektrisch auto rijden
CHINEZEN AAN KOP IN DE RACE OM DE ELEKTRISCHE AUTO
12-12-2008
De meeste Europese en Amerikaanse autofabrikanten brengen vanaf 2010 op grotere schaal elektrische auto’s op de markt. De Chinezen lijken ze inmiddels al ingehaald te hebben.

CHINESE AUTOFABRIKANT “BYD” MAAKT ZIJN DROMEN OVER ELEKTRISCHE AUTO’S WAAR
BYD staat voor “Build Your Dream”, vrij vertaald in het Nederlands is dat “Maak je dromen waar”. Het bedrijf is van origine een fabrikant van batterijen voor mobiele telefoons.
Vanaf volgende week, op precies te zijn op 15 december, lanceert het Chinese BYD zijn eerste elektrische hybride voor de Chinese markt. Het gaat om het model F3DM en dat is een plugin hybride die je dus via het stopcontact kunt opladen. Daarna gaat al snel volgend jaar de eerste volledig elektrische auto van dit merk de markt op.

500.000 elektrische auto’s in Denemarken
03-04-2008 om 06:00 door Rembrandt

Stelt u eens voor. Binnen vijf jaar een betaalbare comfortabele auto op elektriciteit met een lachtertje qua prijs als je gaat tanken. In Nederland zou dat prima kunnen als we het zouden willen. In Denemarken wil men het en daar gaat het dus ook gebeuren. Vanaf 2010 zijn de eerste volledig elektrische auto’s te koop in het land, die kunnen concurren met diesel- en benzinewagens. In 2020 zullen een half miljoen auto’s in Denemarken volledig elektrisch rijden. Dat legden de Deense energiegigant Dong Energy & het Californische elektrische voertuiginfrastructuur bedrijf Project Better Place vast in een op 27 maart getekende intentieverklaring. Binnenkort komen de partijen met meer details naar buiten over de deal. Denemarken is niet het eerste land dat de elektrische auto omarmt. Eerder dit jaar ondertekende de Israëlische regering en Project Better Place al de uitrolplannen voor een volledig elektrische auto-infrastructuur. De elektrische auto’s voor de markt in Denemarken en Israël zullen worden geleverd door Renault-Nissan, die haar sportwagen Megane en de Renault Laguna om gaat bouwen naar een elektrische lijn met massalevering vanaf 2011.
Bron: http://sargasso.nl/archief/2008/04/03/500000-elektrische-autos-in-denemarken/

CO2 & Geluidshinder
Elektrisch rijden is schoon; in tegenstelling tot conventionele auto's kennen elektrische auto's zelf geen uitstoot van CO2. Uiteraard stoten de elektriciteitscentrales die de elektriciteit voor deze auto's leveren, wel broeikasgassen uit.

Elektrische auto
Een elektrische auto. Een elektrische auto is een wegvoertuig dat wordt aangedreven door een elektromotor die gebruik maakt van elektriciteit die afkomstig is van bijvoorbeeld chemische energie die wordt opgeslagen in accu's.

Elektriciteit is een uiterst schone energiedrager als het duurzaam opgewekt is. Bij produktie en gebruik ontstaat dan geen enkel afvalprodukt. Wanneer auto’s op elektriciteit rijden, is de emissie van deze auto’s nul. Elektriciteit is dus een milieuvriendelijkere energiedrager dan waterstof. Het nadeel van elektriciteit dat ‘vieze’ accu’s nodig zijn voor de opslag kan worden weerlegd door de zware metalen uit deze accu’s te recyclen. Dit is haalbaar en gebeurt nu ook al.

Auto's op elektriciteit zijn wat dat betreft ook dubieus. Het wordt langs de weg wel schoner, maar die elektriciteit is nog steeds in een vervuilende centrale opgewekt.

De nieuwste generatie elektrische auto kan prima meten met de huidige generatie benzine en/of diesel auto’s. De ontwikkelingen gaan snel. Met de nieuwste generatie Lio-Ion accu’s en krachtige elektromotoren kunnen deze elektrische wagens eenvoudig mee in het huidige verkeer, hebben ze voldoende bereik voor het dagelijkse werkverkeer en zijn ze al sneller dan hun fossiele broertjes.

Een benzine motor is slechts 20% efficiënt in het omzetten van brandstof naar energie.
Een elektromotor is 80% efficiënt in het omzetten van energie.
Een centrale op kolen, olie of gas is 40% efficiënt omdat een centrale altijd op een optimale verbranding werkt. Een benzine auto bereikt met wisselende toerentallen vrijwel nooit optimale verbranding en veel energie gaat verloren aan warmte.
Bron: http://www.greenmobility.nl/nieuws/elektriciteit-versus-brandstof

Elektriciteit
Elektriciteit is een uiterst schone energiedrager als het duurzaam opgewekt is. Bij het gebruik ervan ontstaat dan geen enkel afvalproduct. Wanneer auto's op elektriciteit rijden, is de emissie van deze auto's nul en dus is het milieuvriendelijker dan waterstof.

Het nadeel van elektriciteit dat ‘vieze' accu's nodig zijn voor de opslag, kan worden weerlegd door de zware metalen uit deze accu's te recyclen. Dit is haalbaar en gebeurt nu ook al. Bovendien worden op dit moment steeds compactere batterijen en accu's ontwikkeld met een grotere energiedichtheid. Deze zogenaamde lithium-ion accu's zijn bijna onbeperkt oplaadbaar. Met kernenergie opgewekte elektriciteit betekent geen uitstoot en dus een verlaging van het broeikaseffect.

Puur elektrische auto's zijn nog niet te koop. Wel zijn er de hybrides, waarin een elektromotor is gecombineerd met een benzinemotor.

De toekomst is aan het elektrisch vervoer, voorwaarde hiervoor is een uitgebreid netwerk van sneltankstations of snellaadstations.

Elektrisch vliegen heeft toekomst

Elektrisch vliegtuig succesvol

De elektrische auto

Elektrisch vervoer, elektrisch rijden

Elektrisch en Fietsen. De Elektrische Fiets. Steppen kan ook. De Elektrische Step.

Taxi in Rotterdam snel gevonden op deze site. Reserveer uw taxi tijdig en voorkom een lange wachttijd. Zoek hier uw taxi voor Rotterdam en omgeving: www.010taxi.nl

Auto's op aardgas, rijden op aardgas

Duurzaam Rotterdam, lees het op 010Rotterdam.nl

Stichting Duurzaam Verder, de naam zegt het al